Våre satsningsområder:

Barnehagen arbeider etter barnehageloven og  rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Våre lokale hovedfokusområder er Livsmestring,helse og Bærekraftig utvikling.