Våre satsningsområder:

Barnehagen arbeider etter barnehageloven og  rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Våre lokale hovedfokusområder er livsmestring,helse og bærekraftig utvikling.

Barnehagen skal utarbeide en egen lokal årsplan. Denne skal godkjennes i barnehagens samarbeidsutvalg.Trykk på Årsplanbildet under for å lese planen: