Våre satsningsområder:

Barnehagen arbeider etter barnehageloven og  rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, i tillegg til lokale føringer som BTI-handlingsveileder, språkplanen for Færder kommune og handlingsveileder mot mobbing og krenkelser. Disse kan du lese mer om under årsplanen ved å trykke på de ulike bildene. Våre lokale hovedfokusområder er livsmestring,helse og bærekraftig utvikling.

Barnehagen skal utarbeide en egen lokal årsplan. Denne skal godkjennes i barnehagens samarbeidsutvalg. Trykk på Årsplanbildet under for å lese planen for barnehageåret 2022/2023: