I Brattås barnehage har vi 8 avdelinger fordelt på storbarnsteam og småbarnsteam. Storbarnsteamet består av 4 store barn avdelinger med barn i alderen 3-6 år. Småbarnsteamet består av 4 småbarnsavdelinger med barn i alderen 0-3 år.

Storbarnsteam:     Tlf:            E-post:
Jupiter       47970434       jupiter@bbhg.no
Uranus       47970445       uranus@bbhg.no
Saturn        47970447       saturn@bbhg.no
Tellus         47970433       tellus@bbhg.no

Småbarnsteam:       Tlf:         E-post:
Mars        47970446       mars@bbhg.no
Titan        47970422       titan@bbhg.no
Venus         47970448       venus@bbhg.no
Pluto           47970443          pluto@bbhg.no


Administrasjon    33616130      post@bbhg.no