Barnehageopptak 2024

 Frist for å søke barnehageplass er 1.mars 2024 for hovedopptaket til barnehageplass fra 01.08.24. De som allerede har plass i barnehage trenger ikke å søke på nytt. Trykk på bilde til høyre for å komme til Færder kommunes søkerportal.