Barnehageopptak 2023

 Frist for å søke barnehageplass er 1.mars 2023 for hovedopptaket til barnehageplass fra 01.08.23. De som allerede har plass i barnehage trenger ikke å søke på nytt. Trykk på bilde til høyre for å komme til Færder kommunes søkerportal.