Åpningstider

Åpningstider:

Brattås barnehage har åpent Mandag - Fredag fra 07.00-17.00
(Under Cov 19 pandemien er åpningstidene fra 07.00-16.30)

Planleggingsdager:
Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av et barnehageår(August- Juli)

Barnehageåret 2021/2022:
2021:
Mandag 16.August
Torsdag 4. November
Fredag 5.November

2022:
Mandag 31. Januar
Fredag 27.Mai