Åpningstider

Åpningstider:

Brattås barnehage har åpent Mandag - Fredag fra 07.00-17.00

Barnehagen holder stengt Mandag til og med Onsdag før skjærtorsdag.
Uke 28-30 i felles ferien.
Barnehagen kan holde stengt i romjulen. Dette skal alltid drøftes med Samarbeidsutvalget.
Det er barnehagens styre som fatter beslutning om evnt. stenging i romjulen. Varsel om dette skal jamfør barnehagens vedtekter komme innen 10.12.

Planleggingsdager:
Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av et barnehageår(August- Juli)

Barnehageåret 2021/2022:
2021:
Mandag 16.August
Torsdag 4. November
Fredag 5.November

2022:
Mandag 31. Januar
Fredag 27.Mai