Åpningstider

Åpningstider:

Brattås barnehage har åpent Mandag - Fredag fra 07.00-17.00
(Under Cov 19 pandemien er åpningstidene fra 07.00-16.30)

Planleggingsdager:
Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av et barnehageår(August- Juli)
Året 2020/2021
Torsdag 14.08.20
Torsdag 15.10.20
 Fredag 16.10.20
Mandag 25.01.21
Fredag 14.05.21

Året 2021/2022:
Mandag 16.08
Mer informasjon kommer.